• iearn@iearn.cat

iEARN són les inicials que designen la International Education and Resource Network (Xarxa Internacional d’Educació i Recursos). Es tracta d’una organització sense ànim de lucre que, des de 1988, fomenta la realització de projectes en xarxa cooperatius entre centres d’ensenyament d’arreu del món. 

Entre els seus objectius, cal destacar el foment de les relacions d’amistat entre professorat i alumnat de diferents comunitats, basades en el mutu coneixement i el respecte. Per assolir aquesta fita, iEARN promou l’ús col·laboratiu de les TIC i ofereix a la comunitat educativa un ampli ventall de projectes i recursos. Actualment, l’organització està implantada en més de 140 països. A l’Estat Espanyol, la delegació de la xarxa iEARN s’anomena iEARN-Pangea.

iEARN-Pangea va néixer l’any 1993 a partir d’un grup d’educadors/es que, des de finals dels anys 80, ja realitzaven projectes en xarxa i que havien participat en la creació de la xarxa internacional iEARN. iEARN-Pangea és una associació constituïda legalment, que es regeix per uns estatuts propis i que està oberta a totes les persones vinculades al món educatiu que vulguin participar de les seves activitats.

IEARN Pangea ofereix als mestres i professors un catàleg de projectes en xarxa col·laboratius. En tots els projectes, els participants compten amb el suport de l’equip de coordinació que facilita als docents el seguiment del projecte, solucionen els dubtes que puguin anar sorgint, creant un clima de treball dinàmic i afavorint la interacció entre els diferents centres educatius participants.